RPA (Automatizarea Proceselor Robotice)

Procesarea Facturilor și a Ordinelor de Cumpărare

Automatizarea procesării facturilor și a ordinelor de cumpărare economisește timp și reduce erorile umane

Gestionarea Resurselor Umane

De la recrutare până la administrarea concediilor și salarizare, RPA poate gestiona numeroase sarcini repetitive din HR.

Servicii pentru Clienți

RPA poate fi utilizat pentru a automatiza răspunsurile la întrebările frecvente ale clienților și pentru a gestiona solicitările de asistență.

Rapoarte și Analize

Generarea de rapoarte și analize devine mult mai eficientă cu ajutorul RPA, mai ales în sectoare ca finanțele și contabilitatea.

Gestionarea Stocurilor

În domeniul logistic și de retail, RPA poate fi utilizat pentru a monitoriza și a actualiza nivelurile de stoc.

Conformitate și Audit

RPA ajută la menținerea conformității prin colectarea și organizarea datelor necesare pentru audituri și raportări regulatorii.

Managementul Relațiilor cu Clienții (CRM)

Automatizarea actualizărilor în sistemele CRM asigură că datele sunt mereu actuale și disponibile.

Procesarea Tranzacțiilor Bancare

În sectorul bancar, RPA este folosit pentru a automatiza numeroase tranzacții, cum ar fi transferurile de fonduri și procesarea plăților.

Automatizarea Proceselor de Vânzări

De la generarea lead-urilor până la închiderea vânzărilor, RPA poate fi utilizat pentru a automatiza întregul ciclu de vânzări.

Managementul Rețelelor Sociale

RPA poate fi utilizat pentru a programa și monitoriza postările pe rețelele sociale.